Cursussen
sowiso logo Precalculus

Open cursus Precalculus beschikbaar gesteld door het Teaching and Learning Centre van FNWI.

Auteur: André Heck

Beschikbare talen: 
nlen
Inhoud van de cursus
Gebruik van de formule editor
Werken met getallen
THEORIE
T
1.
Invoeren van getallen en bewerkingen
OEFENEN
O
2.
Werken met getallen
6
Werken met symbolen
THEORIE
T
1.
Werken met symbolische uitdrukkingen
OEFENEN
O
2.
Werken met symbolen
5
Rekenen met getallen
Rekenen met gehele getallen
THEORIE
T
1.
Natuurlijke en gehele getallen
OEFENEN
O
2.
Herkennen van basiseigenschappen van gehele getallen
3
THEORIE
T
3.
Rekenkundige bewerkingen met gehele getallen
OEFENEN
O
4.
Basisrekenen met natuurlijke getallen
4
THEORIE
T
5.
Deling met rest
OEFENEN
O
6.
Delen met rest
2
THEORIE
T
7.
Staartdeling
OEFENEN
O
8.
Staartdeling uitvoeren
3
THEORIE
T
9.
Delers, priemgetallen en priemontbindingen
OEFENEN
O
10.
Ontbinden in priemfactoren
4
THEORIE
T
11.
De ggd en het kgv
OEFENEN
O
12.
Uitrekenen van ggd en kgv
5
Rekenen met breuken
THEORIE
T
1.
Rationale getallen
OEFENEN
O
2.
Breuken herschrijven
7
THEORIE
T
3.
Som en verschil van breuken
OEFENEN
O
4.
Breuken optellen en aftrekken
4
THEORIE
T
5.
Product en quotiënt van breuken
OEFENEN
O
6.
Breuken vermenigvuldigen en delen
5
Rekenen met machten
THEORIE
T
1.
Gehele machten
OEFENEN
O
2.
Rekenen met gehele machten
4
THEORIE
T
3.
Eigenschappen van machten
OEFENEN
O
4.
Toepassen van eigenschappen van machten
4
THEORIE
T
5.
De vierkantswortel van een natuurlijk getal
OEFENEN
O
6.
Vierkantswortels in standaardvorm brengen
4
THEORIE
T
7.
De vierkantswortel van een breuk
OEFENEN
O
8.
Wortels van breuken in standaardvorm brengen
4
THEORIE
T
9.
De derdemachtswortel van een geheel getal
OEFENEN
O
10.
Derdemachtswortels in standaardvorm brengen
3
THEORIE
T
11.
Vierdemachtswortels en hogeremachtswortels in standaardvorm
OEFENEN
O
12.
Vierde- en hogeremachtswortels in standaardvorm brengen
3
THEORIE
T
13.
Gebroken machten
OEFENEN
O
14.
Rekenen met gebroken machten
5
Decimale getallen
THEORIE
T
1.
Decimale getallen
OEFENEN
O
2.
Decimale getallen
4
THEORIE
T
3.
Ordening van decimale getallen
OEFENEN
O
4.
Ordening van decimale getallen
2
THEORIE
T
5.
Rekenkundige bewerkingen met decimale getallen
OEFENEN
O
6.
Rekenen met decimale getallen
4
THEORIE
T
7.
Repeterende decimale breuken
OEFENEN
O
8.
Repeterende decimale breuken
2
THEORIE
T
9.
Oneindige niet-repeterende decimale breuken
OEFENEN
O
10.
Oneindige niet-repeterende decimale breuken
1
THEORIE
T
11.
Significantie en precisie
OEFENEN
O
12.
Significante cijfers en decimalen
3
THEORIE
T
13.
Rekenregels voor significantie bij vermenigvuldiging en deling
OEFENEN
O
14.
Significantie bij vermenigvuldigen en delen
3
THEORIE
T
15.
Rekenregels voor significantie bij som en verschil
OEFENEN
O
16.
Significantie bij optellen en aftrekken
3
THEORIE
T
17.
Wetenschappelijke en technische notatie
OEFENEN
O
18.
Herschrijven in wetenschappelijke notatie
2
OEFENEN
O
19.
Omrekenen van eenheden
5
THEORIE
T
20.
Dimensie van een fysische grootheid en SI-eenheden
OEFENEN
O
21.
Dimensie van een fysische grootheid
1
THEORIE
T
22.
Extra: foutenleer in vogelvlucht
Rekenen met letters
Rekenen met letters
THEORIE
T
1.
Basisregels
OEFENEN
O
2.
Hanteren van basisregels
9
THEORIE
T
3.
Rekenen met machten
OEFENEN
O
4.
Vereenvoudigen van machten
10
THEORIE
T
5.
Enkele haakjes uitwerken
OEFENEN
O
6.
Uitwerken van enkele haakjes
8
THEORIE
T
7.
De bananenformule om dubbele haakjes uit te werken
OEFENEN
O
8.
Toepassen van de bananenformule
9
THEORIE
T
9.
Factoren buiten haakjes brengen
OEFENEN
O
10.
Buiten haakjes brengen van factoren
4
THEORIE
T
11.
Factorisatie van een kwadratische veelterm via de som-product-methode
OEFENEN
O
12.
Factoriseren met de som-product-methode
4
Merkwaardige producten
THEORIE
T
1.
Het kwadraat van een som of een verschil
OEFENEN
O
2.
Haakjes wegwerken bij kwadraten
5
THEORIE
T
3.
Het verschil van twee kwadraten
OEFENEN
O
4.
Ontbinden in factoren
6
Breuken met letters
THEORIE
T
1.
Splitsen en onder één noemer brengen
OEFENEN
O
2.
Splitsen en onder één noemer brengen van breuken
6
THEORIE
T
3.
Breuken met letters vereenvoudigen
OEFENEN
O
4.
Vereenvoudigen van breuken
3
THEORIE
T
5.
Product en quotiënt van breuken met letters
OEFENEN
O
6.
Breuken met letters vermenigvuldigen en delen
3
Lineaire vergelijkingen en ongelijkheden oplossen
Eerstegraadsvergelijkingen met één onbekende
THEORIE
T
1.
Het begrip eerstegraadsvergelijking met één onbekende
OEFENEN
O
2.
Basisbegrippen oefenen
4
THEORIE
T
3.
Algemene oplossingsregels
OEFENEN
O
4.
Oplossen van een eerstegraadsvergelijking
10
THEORIE
T
5.
Reductie tot een eerstegraadsvergelijking
OEFENEN
O
6.
Oplossen d.m.v. reductie tot een eerstegraadsvergelijking
9
Eerstegraadsongelijkheden met één onbekende
THEORIE
T
1.
Het begrip eerstegraadsongelijkheid met één onbekende
OEFENEN
O
2.
Basisbegrippen oefenen
5
THEORIE
T
3.
Oplossen van een eerstegraadsongelijkheid door herleiding
OEFENEN
O
4.
Oplossen van een eerstegraadsongelijkheid door herleiding
2
THEORIE
T
5.
Oplossen van een eerstegraadsongelijkheid via vergelijkingen
OEFENEN
O
6.
Oplossen van een eerstegraadsongelijkheid via vergelijkingen
2
THEORIE
T
7.
Oplossen van een stelsel van ongelijkheden met één onbekende
OEFENEN
O
8.
Oplossen van een stelsel van ongelijkheden
2
THEORIE
T
9.
Reductie tot een eerstegraadsongelijkheid
OEFENEN
O
10.
Oplossen d.m.v. reductie tot een eerstegraadsongelijkheid
4
Een vergelijking van een rechte lijn in het vlak
THEORIE
T
1.
Een lineaire vergelijking met twee onbekenden
OEFENEN
O
2.
Basisbegrippen oefenen
4
THEORIE
T
3.
Oplossing van een lineaire vergelijking met twee onbekenden
OEFENEN
O
4.
Oplossen van een lineaire vergelijking met twee onbekenden
4
THEORIE
T
5.
Een vergelijking van een lijn in het vlak
OEFENEN
O
6.
Werken met vergelijkingen van een lijn
4
Stelsels van eerstegraadsvergelijkingen met twee onbekenden
THEORIE
T
1.
Het begrip stelsel lineaire vergelijkingen
THEORIE
T
2.
Stelsels vergelijkingen oplossen via de substitutiemethode
OEFENEN
O
3.
Stelsels oplossen via de substitutiemethode
2
THEORIE
T
4.
Stelsels vergelijkingen oplossen via de eliminatiemethode
THEORIE
T
5.
Stelsels vergelijkingen oplossen via de veegmethode
OEFENEN
O
6.
Stelsels oplossen via de veegmethode
4
Een vergelijking van een vlak in de ruimte
THEORIE
T
1.
Een vergelijking van een vlak in de ruimte
OEFENEN
O
2.
Werken met vergelijkingen van een vlak
2
Kwadratische vergelijkingen en ongelijkheden oplossen
Tweedegraadsvergelijkingen met één onbekende
THEORIE
T
1.
Het begrip tweedegraadsvergelijking met één onbekende
THEORIE
T
2.
Het begrip tweedegraadsfunctie en parabool
THEORIE
T
3.
Oplossingen van eenvoudige kwadratische vergelijkingen
OEFENEN
O
4.
Oplossen van eenvoudige kwadratische vergelijkingen
9
THEORIE
T
5.
Kwadraatafsplitsing
OEFENEN
O
6.
Kwadraatafsplitsen
6
THEORIE
T
7.
Ontbinding in factoren door inspectie
OEFENEN
O
8.
Ontbinden in factoren door inspectie
2
THEORIE
T
9.
De abc-formule
OEFENEN
O
10.
Toepassen van de abc-formule
7
THEORIE
T
11.
Kwadratische vergelijkingen in vermomming
OEFENEN
O
12.
Oplossen van vermomde kwadratische vergelijkingen
6
Tweedegraadsongelijkheden met één onbekende
THEORIE
T
1.
Een kwadratische ongelijkheid in standaardvorm
THEORIE
T
2.
Oplossen van tweedegraadsongelijkheden via herleiding en/of ontbinding in factoren
OEFENEN
O
3.
Oplossen van tweedegraadsongelijkheden via herleiding en/of ontbinding in factoren
3
THEORIE
T
4.
Oplossen van tweedegraadsongelijkheden via abc-formule en inspectie
OEFENEN
O
5.
Oplossen van tweedegraadsongelijkheden via abc-formule en inspectie
3