Cursussen
sowiso logo Lineaire algebra

Open cursus Lineaire Algebra beschikbaar gesteld door KdVI, SMASH en TLC-FNWI

Auteurs: André Heck, Jolien Oomens, Marthe Schut

Volledige toegang via UvAnetID

Beschikbare talen: 
nlen
Inhoud van de cursus
Vectoren
De begrippen vector en vectorruimte
THEORIE
T
1.
Vectoren in een vlak of ruimte
OEFENEN
O
2.
Vectoren in een vlak of ruimte
2
THEORIE
T
3.
Algebra met vectoren in een vlak
OEFENEN
O
4.
Algebra met vectoren in een vlak
2
THEORIE
T
5.
Assenstelsel
THEORIE
T
6.
Vectoren in ℝ² en ℝ³
OEFENEN
O
7.
Vectoren in ℝ² en ℝ³
8
THEORIE
T
8.
De begrippen vectorruimte en lineaire combinatie van vectoren
OEFENEN
O
9.
Lineaire combinatie van vectoren
4
THEORIE
T
10.
De n-dimensionale coördinaatruimte
Rechte lijnen en vlakken
THEORIE
T
1.
Vectorvoorstelling van een lijn in ℝ²
OEFENEN
O
2.
Vectorvoorstelling van een lijn in ℝ²
7
THEORIE
T
3.
Vectorvoorstelling van een lijn en vlak in ℝ³
OEFENEN
O
4.
Vectorvoorstelling van een lijn en vlak in ℝ³
6
Afstand, hoek, inproduct en uitproduct
THEORIE
T
1.
Lengte en afstand
OEFENEN
O
2.
Lengte en afstand
4
THEORIE
T
3.
Inproduct, hoek en loodrechte projectie
OEFENEN
O
4.
Inproduct, hoek en loodrechte projectie
8
THEORIE
T
5.
Normaalvector van een lijn in ℝ²
OEFENEN
O
6.
Normaalvector van een lijn in ℝ²
2
THEORIE
T
7.
Normaalvector van een vlak in ℝ³ en het uitproduct
OEFENEN
O
8.
Normaalvector van een vlak in ℝ³ en het uitproduct
5
THEORIE
T
9.
Toepassingen
Vectorrekening in MATLAB
THEORIE
T
1.
Creatie van vectoren
THEORIE
T
2.
Selectie van componenten en toewijzing van waarden
THEORIE
T
3.
Rekenen met vectoren
Vectorrekening in Python
THEORIE
T
1.
Creatie van vectoren
THEORIE
T
2.
Selectie van componenten en toewijzing van waarden
THEORIE
T
3.
Rekenen met vectoren
Vectorrekening in R
THEORIE
T
1.
Creatie van vectoren
THEORIE
T
2.
Selectie van componenten en toewijzing van waarden
THEORIE
T
3.
Rekenen met vectoren
Stelsels lineaire vergelijkingen
Basisbegrippen en standaardmethoden
THEORIE
T
1.
Het begrip lineaire vergelijking
OEFENEN
O
2.
Het begrip lineaire vergelijking
4
THEORIE
T
3.
Herleiden tot een basisvorm
OEFENEN
O
4.
Herleiden tot een basisvorm
3
THEORIE
T
5.
Een lineaire vergelijking met één onbekende oplossen
OEFENEN
O
6.
Een lineaire vergelijking met één onbekende oplossen
6
THEORIE
T
7.
Een lineaire vergelijking met meerdere onbekenden oplossen
OEFENEN
O
8.
Een lineaire vergelijking met meerdere onbekenden oplossen
5
Stelsels lineaire vergelijkingen
THEORIE
T
1.
Het begrip stelsel lineaire vergelijkingen
OEFENEN
O
2.
Het begrip stelsel lineaire vergelijkingen
3
THEORIE
T
3.
Homogene en inhomogene stelsels
OEFENEN
O
4.
Homogene en inhomogene stelsels
6
THEORIE
T
5.
Elementaire bewerkingen op stelsels lineaire vergelijkingen
OEFENEN
O
6.
Elementaire bewerkingen op stelsels lineaire vergelijkingen
9
Van stelsels naar matrices en rijreductie
THEORIE
T
1.
Van stelsels naar matrices
OEFENEN
O
2.
Van stelsels naar matrices
8
THEORIE
T
3.
Vergelijkingen en matrices
OEFENEN
O
4.
Vergelijkingen en matrices
9
THEORIE
T
5.
Trapvorm en gereduceerde trapvorm
OEFENEN
O
6.
Trapvorm en gereduceerde trapvorm
4
THEORIE
T
7.
Rijreductie van een matrix tot gereduceerde trapvorm
OEFENEN
O
8.
Rijreductie van een matrix tot gereduceerde trapvorm
3
THEORIE
T
9.
Stelsels lineaire vergelijkingen oplossen via Gauss-eliminatie
OEFENEN
O
10.
Gauss-eliminatie bij stelsels lineaire vergelijkingen
5
THEORIE
T
11.
Oplosbaarheid van stelsels lineaire vergelijkingen
OEFENEN
O
12.
Oplosbaarheid van stelsels lineaire vergelijkingen
3
THEORIE
T
13.
Stelsels met een parameter
OEFENEN
O
14.
Stelsels met een parameter
3
Stelsels lineaire vergelijkingen oplossen in MATLAB
THEORIE
T
1.
Stelsels oplossen via linsove en solve
Stelsels lineaire vergelijkingen oplossen in Python
THEORIE
T
1.
Stelsels oplossen via linsolve en solve
Stelsels lineaire vergelijkingen oplossen in R
THEORIE
T
1.
Stelsels oplossen via solve en rref
Matrixrekening
Matrices
THEORIE
T
1.
Het begrip matrix
OEFENEN
O
2.
Het begrip matrix
5
THEORIE
T
3.
Eenvoudige matrixbewerkingen
OEFENEN
O
4.
Eenvoudige matrixbewerkingen
7
THEORIE
T
5.
Vermenigvuldiging van matrices
OEFENEN
O
6.
Vermenigvuldiging van matrices
10
THEORIE
T
7.
De inverse van een matrix
OEFENEN
O
8.
De inverse van een matrix
4
THEORIE
T
9.
Determinant van een matrix
THEORIE
T
10.
Ontwikkeling van een determinant langs een rij of kolom
OEFENEN
O
11.
Determinant van een matrix
5
THEORIE
T
12.
Determinanten uitrekenen
OEFENEN
O
13.
Determinanten uitrekenen
4
THEORIE
T
14.
De geadjungeerde matrix en de regel van Cramer
OEFENEN
O
15.
De geadjungeerde matrix en de regel van Cramer
2
Matrices in MATLAB
THEORIE
T
1.
Basiseigenschappen en creatie van matrices
THEORIE
T
2.
Selectie van componenten en toewijzing van waarden
THEORIE
T
3.
Rekenen met matrices en vectoren
THEORIE
T
4.
Rijreductie en determinant
Matrices in Python
THEORIE
T
1.
Basiseigenschappen en creatie van matrices
THEORIE
T
2.
Selectie van componenten en toewijzing van waarden
THEORIE
T
3.
Rekenen met matrices en vectoren
THEORIE
T
4.
Rijreductie en determinant
Matrices in R
THEORIE
T
1.
Basiseigenschappen en creatie van matrices
THEORIE
T
2.
Selectie van componenten en toewijzing van waarden
THEORIE
T
3.
Rekenen met matrices en vectoren
THEORIE
T
4.
Rijreductie en determinant
Lineaire afbeeldingen
Inleiding
THEORIE
T
1.
Inleiding
Lineaire afbeeldingen
THEORIE
T
1.
Het begrip lineaire afbeelding
OEFENEN
O
2.
Het begrip lineaire afbeelding
8
THEORIE
T
3.
Samenstelling van lineaire afbeeldingen
OEFENEN
O
4.
Samenstelling van lineaire afbeeldingen
2
THEORIE
T
5.
De inverse van een lineaire afbeelding
THEORIE
T
6.
Kern en beeld van een matrixafbeelding
THEORIE
T
7.
Inverteerbaarheidscriteria
OEFENEN
O
8.
Kern en beeld van een matrixafbeelding
4
THEORIE
T
9.
Bepaling van de matrixafbeelding
OEFENEN
O
10.
Bepaling van de matrixafbeelding
1
Matrices en coördinatentransformaties
THEORIE
T
1.
Inleidend voorbeeld
THEORIE
T
2.
Overgang op een ander coördinatenstelsel
OEFENEN
O
3.
Overgang op een ander coördinatenstelsel
2
THEORIE
T
4.
Gelijkvormige matrices
OEFENEN
O
5.
Kleur en intensiteit van licht
8
Lineaire afbeeldingen in MATLAB
THEORIE
T
1.
Kern en beeld
THEORIE
T
2.
Gelijkvormigheid
Lineaire afbeeldingen in Python
THEORIE
T
1.
Kern en beeld
THEORIE
T
2.
Gelijkvormigheid
Lineaire afbeeldingen in R
THEORIE
T
1.
Kern en beeld
THEORIE
T
2.
Gelijkvormigheid
Eigenwaarden en eigenvectoren
Eigenwaarden en eigenvectoren
THEORIE
T
1.
Het begrip eigenwaarde en eigenvector
OEFENEN
O
2.
Het begrip eigenwaarde en eigenvector
5
THEORIE
T
3.
Eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix
OEFENEN
O
4.
Eigenwaarden en eigenvectoren van een matrix
3
THEORIE
T
5.
Eigenvectoren bij een gegeven eigenwaarde berekenen
OEFENEN
O
6.
Eigenvectoren bij een gegeven eigenwaarde berekenen
2
THEORIE
T
7.
Eigenwaarden berekenen
OEFENEN
O
8.
Eigenwaarden berekenen
2
THEORIE
T
9.
Eigenwaardenprobleem oplossen
OEFENEN
O
10.
Eigenwaardenprobleem oplossen
2
THEORIE
T
11.
Diagonaliseerbaarheid
Eigenwaarden en eigenvectoren in MATLAB
THEORIE
T
1.
Eigenwaarden en eigenvectoren
Eigenwaarden en eigenvectoren in Python
THEORIE
T
1.
Eigenwaarden en eigenvectoren
Eigenwaarden en eigenvectoren in R
THEORIE
T
1.
Eigenwaarden en eigenvectoren
SVD, pseudoinverse en PCA
SVD, pseudoinverse en PCA
THEORIE
T
1.
SVD: Singulierewaardenontbinding
THEORIE
T
2.
Pseudoinverse en kleinste kwadraten methode
THEORIE
T
3.
PCA: Principale Componenten Analyse
SVD, pseudoinverse en PCA in MATLAB
THEORIE
T
1.
SVD en beeldcompressie
THEORIE
T
2.
Pseudoinverse
THEORIE
T
3.
PCA
SVD, pseudoinverse en PCA in Python
THEORIE
T
1.
SVD en beeldcompressie
THEORIE
T
2.
Pseudoinverse
THEORIE
T
3.
PCA
SVD, pseudoinverse en PCA in R
THEORIE
T
1.
SVD en beeldcompressie
THEORIE
T
2.
Pseudoinverse
THEORIE
T
3.
PCA
Ontgrendel volledige toegang  unlock

Open cursus Lineaire Algebra beschikbaar gesteld door KdVI, SMASH en TLC-FNWI

Auteurs: André Heck, Jolien Oomens, Marthe Schut

Volledige toegang via UvAnetID